Stråk i stället för snuttar

Att genomföra större infrastrukturutbyggnader sammanhållet bidrar till att markant minska kostnaderna. Handelskammaren lät konsultföretaget WSP räkna på besparingar och effektiviseringar förknippademed att bygga vägar i stråk istället för snuttar.

Ladda ner dokumentet

0