Två av tre skånska företag har rekryteringsproblem

Skånska företags expansion hämmas av att de har svårt att hitta rätt kompetens. Två av tre företag som har försökt rekrytera det senaste halvåret upplever svårigheter att få tag i personal med rätt kompetens.

Ladda ner dokumentet

0