Det är idag ett grundkrav att det finns internationella skolor med god kvalitet

Helsingborgs Dagblad: Det är bra att en nationell utredning ser över reglerna kring internationella skolor, men även regelverken kring internationella förskolor behöver förtydligas. Så kan växande regioner långsiktigt locka internationellt verksamma företag.

0