Det är idag ett grundkrav att det finns internationella skolor med god kvalitet

Helsingborgs Dagblad: Det är bra att en nationell utredning ser över reglerna kring internationella skolor, men även regelverken kring internationella förskolor behöver förtydligas. Så kan växande regioner långsiktigt locka internationellt verksamma företag.

Ladda ner dokumentet

0