Vingklipp inte Bromma flygplats

Dagens Samhälle: Våra snabbväxande storstadsregioner står och faller med hur flygtillgängligheten utvecklar sig. När fokus borde vara på att öka tillgängligheten och öppenheten riskerar Sverige att gå en helt annan väg.