Ny teknik kan lösa globala problem

Barometern OT: 2014 antog Kalmar en regional digital agenda. Digitaliseringen har fått fart och förknippas med positiva bieffekter som innovation, hållbarhet och demokratisk delaktighet, men alltför få diskuterar hur man tar sig från digitaliseringen till de positiva bieffekterna.

Ladda ner dokumentet

0