För att hantera krisen måste Sverige anamma Merkels och Tysklands inställning

Sydsvenskan: Idag kommer Migrationsverket med en ny prognos för antalet asylsökande. Sverige har mycket av lära av Tyskland som ekonomiskt satsar stort för att påskynda integrationen och fokuserar på språket, skriver Magnus Ehrenberg, Sydsvenska industri- och handelskammarens representant i Tyskland.

Ladda ner dokumentet

0