Skolan missar ett generöst beslutsunderlag

Dagens Samhälle: Teknikutvecklingen har gjort det allt enklare att samla in och analysera stora mängder information. Det är redan i dag möjligt att mäta och få direkt återkoppling på förbättringsarbetet i skolan och på skolpolitiken, men det görs inte.

Ladda ner dokumentet

0