Små skolklasser fel väg att gå

Dagens Samhälle: Höjda löner och tydligare kvalitetssäkring lägger grunden för ett attraktivt läraryrke. Fler personer med läggning för lärarrollen lockas till lärarjobben vilket ger bättre lärare, bättre resultat och en bättre framtid för den svenska tillväxten.

Ladda ner dokumentet

0