Ta itu med de skadliga prisskillnaderna

Helsingborgs Dagblad: Det är nu väl belagt, bland annat av EU-kommissionen, att Sveriges elnät är eftersatt och måste byggas ut. Regeringens egen utredare har pekat ut en tydlig och snabb dellösning på problemet: inför en garanterad minimiöverföringskapacitet mellan elområde 3 och 4 tills dess att elnätet är utbyggt

Ladda ner dokumentet

0