Öppna data kan vara framtiden

Barometern OT: Fungerande internetinfrastruktur garanterar inte en ledarposition på den digitala marknaden, men bristande infrastruktur betyder definitivt att man har hamnat på efterkälken. Bredband och mobiltäckning måste gå hand i hand

Ladda ner dokumentet

0