Näringslivets Öresundsindex 2010

Indexet mäter Öresundsintegrationen utifrån statistiska data på fyra områden: arbetsmarknad, trafik, handel och samarbete respektive affärsomkostnader. Handelskammarens rapport 3 2010.

0