Ur askan i…

200 företag har svarat på Handelskammarens enkät om effekterna av flygstoppet som orsakades av askmolnet. Slutsatserna är framför allt tre. För det första har fyra av tio företag påverkats negativt. Handelskammarens rapport 2 2010