Rosengård är fredligast i hela Stockholm!

Malmö har på senare tid framstått som kriminalitetens epicentrum i svenska medier. Men en rapport som Handelskammaren presenterar idag visar att brottslighet och städers storlek hänger samman mycket väl. Stockholm centrum är värst i Sverige. Sedan kommer Göteborgs centrum och på tredje plats Malmös. Det vill säga enligt städernas storlek. Rosengård har 15 anmälda brott per 100 invånare. Det betyder att om Rosengård låg i Stockholm skulle det vara den näst lugnaste stadsdelen, bara Bromma har lägre antal brott.

En oroande stor andel av bevakningen av och inläggen om Malmö ger en skev och missvisande bild av såväl brotts­ligheten i staden som hur dess brottsstatistik förhåller sig till resten av Sverige och till andra städer i världen.

Det finns en tydlig koppling mellan städer och brottslighet i både statistik och forskning. Den stora utmaningen för framtiden består i att ta till vara på städernas innovation och företagande och samtidigt motverka kriminalitet. Ett viktigt första steg för att nå dit är att får klarhet i vad brottsstatistiken egentligen säger. Syftet med denna rapport är att ge en överblick av tillgänglig statistik, forskning och bedömningar kring brottslighet.

-Poängen är att vi inte har att göra med ett Malmöfenomen. Däremot är brottslighet ett urbant problem säger Per Tryding på Handelskammaren. Polis och insatser i övrigt måste fokusera på alla de större städerna.

-Vi har bron till Köpenhamn, ett rikt kulturliv och ett bra näringslivsklimat. Och vi har brottslighet precis som alla andra städer. Fokusera istället på en storstadspolicy för polis och rättsväsende. Och kanske viktigast av allt – vi måste minska utanförskapet. Sysselsättningsgraden måste öka precis som resultatet i skolorna. Då kommer vi åt roten till det onda – i alla tre storstäderna avslutar Per Tryding.

Läs hela rapporten här: http://www.handelskammaren.com/uploads/media/Rapport_1.12_Roseng%C3%A5rd_%C3%A4r_fredligast_i_Stockholm.pdf

För mer information kontakta:

Per Tryding, vice VD: 0708-73 56 60

Gustaf Lorenz, analyschef: 0705-37 12 17

0