”Nyttan för samhället ligger mer i den del som gäller pendling och bostäder.”

Helsingborgs Dagblad: Kanske måste inte restiden mellan Stockholm och Malmö vara så kort. Viktigare är att den regionala tågtrafiken är snabb och effektiv. Det skriver Stephan Müchler och Per Tryding, vd respektive vice vd för Sydsvenska handelskammaren.

Ladda ner dokumentet

0