Lena Micko och Stephan Müchler: Därför behövs regionreformen

Dagens Industri: I veckan meddelade KD att de inte längre stöder förslaget på ny regionindelning. Sedan tidigare har också L sagt nej. Det är helt nödvändigt med en reform som förmår att skapa bättre villkor för jämlik vård i hela landet, skriver SKL:s Lena Micko och Sydsvenska Handelskammarens Stephan Müchler.

Ladda ner dokumentet

0