Inrätta kvalitetsregister för skolan

Handelskammare presenterar i sin nya rapport, Mot bättre vetande, ett nytt
perspektiv
på IT i skolan. Utvecklingen och förbättringsarbetet bör bygga på data istället
för på magkänsla.

För att Sverige ska klara av
framtidens kompetensförsörjning behövs bra skolor. Bra skolor kräver bra
lärare, men bra lärare behöver också rätt verktyg. Digitaliseringen har spridit
sig och integrerats i så gott som hela samhället, utom i skolan. Ett sätt att
öka kunskapen om läget i den svenska skolan och bidra till att förbättra denna
är genom att inrätta ett kvalitetsregister och göra lärarna ansvariga för
digitaliseringen av klassrummet, inte politikerna. Kommunernas
utbildningsnämnder har i sin tur ett ansvar att ta reda på hur det går i
skolorna och att främja samarbete och kompetensöverföring både inom och mellan
kommuner.

– Vi behöver mäta mer i skolan. IT och digitalisering erbjuder nya
verktyg för att utveckla och förbättre skolor och undervisningen. Om vi vet vad
som är fel kan vi rikta insatserna rätt och bygga framtidens skola, säger
rapportförfattaren Joakim Lundblad.

– I rapporten föreslås ett nationellt kvalitetsregister för den svenska skolan
likt de som redan finns inom vården. Detta för att samla kunskap och främja
spridandet av erfarenheter och goda exempel, säger Joakim Lundblad.

Hela
rapporten finns för nedladdning på Handelskammarens hemsida: http://www.handelskammaren.com/press/rapporter-analyser/

För
frågor och ytterligare kommentarer, kontakta Joakim Lundblad, Senioranalytiker
Handelskammaren: 040-690 24 50

0