Öresundsintegrationen backar tio år

Integrationens tillbakagång tyder på att det behövs förnyad politisk uppmärksamhet för att öka Öresundsintegrationen. Det finns många förslag på hur integrationen ska öka, allt från infrastrukturella initiativ till anpassningar av lagar och regleringar. Politiker, medborgare och näringsliv behöver generellt bli bättre på att utnyttja och erkänna de möjligheter och vinster en integrerad Öresundsregion skapar. Det gäller både för företag och medborgare som kan utnyttja möjligheter till jobb, utbildning och kultur på båda sidor av sundet.

  • – Om öresundsregionen når sin potential skulle det betyda stora fördelar för enskilda företag och hela samhällsekonomin, säger Per Tryding, vice VD på Handelskammaren. Att nå dit bör vara ett prioriterat politisk mål i såväl Sverige som Danmark fortsätter Per.

Hela rapporten finns tillgänglig här: http://www.handelskammaren.com/press/rapporter-analyser/

För ytterligare information, kontakta Per Tryding, vice VD Handelskammaren; 0708-73 56 60 eller Per Thye Rasmussen, Chefkonsulent Dansk Erhverv; 0045 5336 7082

0