Optimism på båda sidor sundet

Företagsledare i Öresundsregionen – Greater Copenhagen – tror på tillväxt. Två av tre tror på ökad omsättning och var tredje vill nyanställa kommande tolv månader.

I måndags klubbades Greater Copenhagen som internationellt varumärke för Öresundsregionen och redan nu finns en konjunkturbarometer för regionen.

Näringslivets optimism är stor i regionen som består av Region Hovedstaden (Köpenhamn), region Själland och Skåne. 66 procent förväntar sig ökad omsättning kommande år visar en ny konjunkturanalys från Dansk Erhverv och Sydsvenska Handelskammaren.


Förväntningar på den ekonomiska utvecklingen i Greater Copenhagen

(Själland+Skåne) kommande 12 månader

Omsättning Personal Investeringar
…kommer att öka 66% 38% 37%
…kommer att vara oförändrad 24% 53% 56%
…kommer att minska 9% 9% 7%
Netto 57% 29% 30%

Källa: Dansk Erhverv och Sydsvenska Handelskammarren, juni 2015. n=394

Nettotal: Andelen som förväntar en ökning minus andelen som förväntar en minskning

Øresundsregionen/Greater Copenhagen: Sydsverige, Region Hovedstaden samt Region Sjælland


”Konjunkturerna börjar integreras allt mer och därför är det intressant med ett gemensamt index” säger Per Tryding, vice VD på Handelskammaren.

Av företagen uppger 38 procent att de vill nyanställa kommande tolv månader och 30 procent planerar att öka sina investeringar.

”Förväntningarna är högst i Skåne och själva Köpenhamn och vi hoppas att detta kan sprida sig till resten av Greater Copenhagen”, säger Per Thye Rasmussen, chefsrådgivare på Dansk Erhverv. ”Vi har fantastiska möjligheter som måste utnyttjas och utvecklingen får inte begränsas av snävare kommunala eller regionala intressen.”

”Inte minst dansk ekonomi har haft en tuff period, men ser nu mycket stark ut och vi har alla förutsättningar att gemensamt ta plats i Europas ekonomiska Champions League”, säger Per Tryding

För ytterligare information, kontakta Per Tryding, vice VD Handelskammaren; 0708-73 56 60 

0