JK stänger dörren för nya ID-kontroller

Idag har Justitiekanslern (JK) publicerat sitt yttrande angående ID-kontrollerna och ansökan från 565 pendlare om ersättning. Handelskammaren finansierade denna ansökan och medverkade vid inlämningen.

– Vi konstaterar att JK i sakfrågan delar synen att ID-kontrollerna kan ifrågasättas i förhållande till Unionsrätten. Efter noggrann analys står JK alltså kvar vid sin kritik från remissrundan. Detta är ett viktigt medgivande eftersom det stänger dörren för regeringen att återinföra ID-kontrollerna, säger Per Tryding.

JK avslår dock enligt förväntan anspråken på ersättning.

– JK företräder ju ytterst statens intressen och därför var det väntat att JK inte föreslår ersättning, säger Per Tryding. Men det intressanta här är sakskälen.

JK anför som skäl för avslag bland annat att EU-kommissionen inte uttalat sig om ID-kontrollerna. Att JK värderar detta som avgörande är viktigt för fortsättningen, menar Per Tryding

– Vi vet att Kommissionen var på väg att granska detta mer ingående och hade kontrollerna inte upphört, så hade Kommissionen uttalat kritik. Även detta gör att regeringen får svårt att återinföra kontrollerna, säger Per Tryding.

Handelskammaren kommer nu att analysera JKs beslut mer ingående.

– Vi släpper inte frågan men behöver göra en grundlig analys av läget innan vi går vidare.

0