Handelskammaren stöttar flytt av Tullverket till Malmö

Malmö stads utspel nyligen om en flytt av Tullverkets huvudkontor till Malmö får nu stöd av Sydsvenska Handelskammaren. Kommunalrådet Katrin Stjernfelt Jammeh i Malmö gjorde ett utspel (30 maj) i frågan och i en skrivelse till regeringen lyfter Handelskammaren fram flera argument.

– Malmö är Sveriges näst största lokala arbetsmarknad men har bara tre förvaltningsmyndigheter. Göteborg har fyra. Stockholm har 152. Snedfördelningen skadar svensk ekonomi och försvårar för statens kompetensförsörjning, säger Stephan Müchler

Handelskammaren påpekar att kompetens idag ofta är åtkomlig i par. En person i hushållet är tekniker, den andra samhällsvetaren. Då behöver en region båda jobben för att näringslivet ska komma åt teknikern. Finns mer av denna typ av verksamhet i övriga storstäder är det totalt sett bättre för svensk ekonomi. Samtidigt finns möjlighet att bygga en strakare kompetensbas för staten och en bättre förvaltningskultur i Sverige, påpekar Handelskammaren.

För Tullverkets del finns också skäl som talar för lokalisering till just Malmö, menar Handelskammaren. Malmöregionen är redan starkt inom internationell logistik och regionens betydelse för internationell logistik kommer att öka. Detta är viktigt för Tullens kärnverksamhet och det är därför strategiskt med ledningsfunktion i Malmö.

– Tull är en viktig del i globala varuflöden och Malmöregionen har stark kompetens på detta område, med stark tillväxt, säger Müchler.

Läs hela yttrandet här

0