Angående flytt av Tullverkets huvudkontor till Malmö

Vi har tagit del av förslaget från Malmö Stads sida angående placering av Tullverkets säte och ledning till Malmö. Sydsvenska Handelskammaren stöder förslaget och vill kort lyfta fram ytterligare aspekter som förstärker förslaget.

Ladda ner dokumentet

0