FBBC firar 10 år

Sedan tio år tillbaka har näringslivet i norra Tyskland, Danmark och södra Sverige engagerat sig i Fehmarnbelt Business Council (FBBC) för att regionalt kunna dra nytta av möjligheterna med en fast förbindelse över Fehmarn Bält. Vid en tillställning i Kiels stadshus gav FBBC-ordförande Siegbert Eisenach en sammanfattning av hur långt projektet har kommit: ”Det som engagerar och motiverar oss är fortfarande vår drivkraft efter tio år. Vi vill komma varandra närmre, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Arbeta ihop och växa tillsammans på den globala marknaden. Och detta kommer ske över gränserna.”

Sydsvenska Handelskammaren var tidigt med i starten av FBBC. Vår vd, Stephan Müchler, var igår på plats i Kiel och betonade hur viktigt det är att näringslivets representanter förmedlar de nya fördelar som finns på båda sidor om gränsen. Exemplet Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn har visat hur viktigt det är att tidigt arbeta med konkreta åtgärder för att förbättra villkoren för att leva och arbeta i en gemensam region. Dock finns det mycket kvar att göra på detaljnivå, vilket både Stephan Müchler och Michael Svane, vice ordförande i FBBC var eniga om.

Om Fehmarnbelt Business Council:
FBBC är ett samarbete mellan elva medlemsorganisationer i Tyskland, Danmark och Sverige som tillsammans representerar över 400 000 företagare. FBBC verkar bland annat för att skapa ett ökat samarbete med regionens näringsliv i samband med bygget av den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält.

Läs mer om FBBC arbete på http://www.fbbc.eu

0