Svar på samråd gällande Länstransportplan för Kalmar län 2018-2029

Handelskammaren har fått möjlighet att lämna remiss på Kalmar läns länstransportplan. Vi vill framföra följande.

0