Vem tycker du är Sveriges bästa lärare 2018?

Nu startar vi jakten efter landets bästa lärare! Sydsvenska Industri- och Handelskammaren söker varje år en lärare som bidragit till den svenska skolans utveckling genom sin förmåga att lära ut och inspirera elever. Det behövs fler engagerade lärare som lyfter kvaliteten på utbildningen för det är de som är den avgörande faktorn för resultatet i den svenska skolan. Lärarna har ett av de viktigaste jobben i samhället och för att betydelsen ska reflektera värdet så bör lönenivåerna öka med 10 000 kronor – samma prissumma som tilldelas den person som utnämns till Sveriges bästa lärare 2018.

Vem är Sveriges bästa lärare 2018?
Skicka din nominering till skola@handelskammaren.com med följande information:

– Lärarens namn, vilken skola och skolans ort hon/han jobbar på.
– Vilka speciella egenskaper har hon/han som lärare och ledare?
– Beskriv hur läraren gör undervisningen bättre.
– Vad har hon/han för andra egenskaper eller projekt som sticker ut?

Alla är välkomna att skicka in en nominering fram till den 15 april. Vinnaren kommer sedan att ta emot sitt pris på Handelskammarens årsmöte den 31 maj.

Följ kampanjen på facebook.com/lararpriset och på twitter.com/lararpriset 

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Per Tryding, vVD Handelskammaren: 040-690 24 09
Sarah Mesch, projektledare för Lärarpriset: 046 – 690 24 02

Handelskammaren arbetar kontinuerligt med att lyfta fram behovet av bra lärare och har bland annat släppt rapporterna ”Sätt lärarna i första klass”, ”Stolthet och misströstan – Hur lärarjobben kom på villovägar” och ”Finnes: 70 000 nya lärare – Hur legitimeringsprov kan motverka lärarbristen”. Dessa kan laddas ned på http://www.handelskammaren.com

0