Kommentar till Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie om E6

Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets förslag till åtgärder på väg E6 och menar att de inte kommer att lösa problemen.


Förslaget räcker inte. Vi kommer att ta kontakt med regeringen för att
påskynda investeringar i E6
, säger Stephan Müchler, vd på
Handelskammaren.

Handelskammaren menar att E6 är helt central för arbetsmarknaden i Skåne och bristerna riskerar att bromsa tillväxten.


Västra Skåne är Sveriges näst största arbetsmarknad med över en miljon
människor. Nu riskerar den att klyvas geografiskt. Det har aktiebolaget
Sverige inte råd med
, säger Stephan Müchler

E6 är idag en stadsmotorväg som närmast kan liknas vid Essingeleden.


Runt Arlanda med liknande trafik föreslog Trafikverket i somras extra
körfält, men inte för E6. Det är märkligt att göra en sådan skillnad
, säger Stephan Müchler

E6
har en dessutom en mycket stor andel godstrafik jämfört med andra
vägar, menar Handelskammaren. Av godstrafiken är därtill minst hälften
ren transittrafik som bara passerar regionen. Trafikverkets studie
saknar en specifik analys av godstrafiken.

Pendling och
ökande gods kräver utbyggnad av fler körfält redan i närtid. Förslaget
att krita om befintlig körbana kommer inte att räcka,
säger Stephan
Müchler

0