Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående väg E6 genom Skåne

När Trafikverket presenterade förslag på tolvårsplan för svensk infrastruktur avvaktade man en åtgärdsvalsstudie kring E6. Denna har nu presenterats och vi vill därför framföra vår syn i frågan.

Ladda ner dokumentet

0