Brev till Regionstyrelsen Skåne angående väg E6 genom Skåne

Trafikverket har nyligen presenterat resultaten av sin utredning ”Åtgärdsvalsstudie E6 genom Skåne 2018-02-07”. Från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ser vi frågan om E6 som avgörande för Skånes utveckling. Vi vill förmedla våra synpunkter på de slutsatser som presenterats och det arbete som nu bör följa.

Ladda ner dokumentet

0