Brev till Regionstyrelsen Skåne angående väg E6 genom Skåne

Trafikverket har nyligen presenterat resultaten av sin utredning ”Åtgärdsvalsstudie E6 genom Skåne 2018-02-07”. Från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ser vi frågan om E6 som avgörande för Skånes utveckling. Vi vill förmedla våra synpunkter på de slutsatser som presenterats och det arbete som nu bör följa.

0