Brexit – en fusklapp för företag

Det senaste datumet för britternas utträde är nu 31 oktober 2019. Britterna har därför genomfört val till EU-parlamentet (26 maj). Ett flertal scenarier finns som innebär att britterna både kan lämna innan dess utan avtal och stanna kvar i EU. När en ny partiledare utses i juli inom Konservativa partiet kommer denne att bli premiärminister. Många olika scenarier tänkbara, men väldigt många menar att det blir en utveckling mot en större ”demokratisk händelse” dvs nyval eller ny folkomröstning i Storbritannien. En så kallat avtalslös hård brexit är ett mycket realistiskt scenario.

Som företag kvarstår vårt råd att förbereda för att det kan bli en avtalslös brexit. Det betyder att företag bör sätta sig in i hur tullhantering vid handel utanför EU fungerar, gå igenom existerande avtal med partners i Storbritannien. Företag som inte vill eller kan hantera dokumentflöden vid extern handel bör kontakta rådgivare. Det finns företag som är specialiserade på detta. Företag är också välkomna att kontakta Handelskammaren med frågor.

Vad händer vid en hård brexit?

Medborgare/anställda

Medborgare från EU som befinner sig i UK och tvärtom kommer sakna särskild status. Vid resor se mer här.
EU har föreslagit att man ömsesidigt ska avstå från VISA-krav.

De som redan bor/arbetar i UK kommer kunna stanna men behöver aktivt lämna in ansökan före 31/12 2020. Mer information hittar ni här.

Gränsen

UK: Båda parter räknar med långa köer till gränsen för varor som ska ut ur UK och in till EU.

UK har kommunicerat att man kommer att göra stickprov för inkommande varor, inte full kontroll.

EU: UK blir tredje land för EU och inte del av regler för inre marknad. Tullkontroll ska göras av inkommande varor. Tullavgifter ska betalas.

Handel/affärer

UK blir tredje land. Bara de grundläggande internationella reglerna som folkrätten gäller. WTOs regler och taxor gäller. Både EU och dess 27 medlemsländer liksom UK är medlemmar i WTO.

Varuhandel kommer kräva importdeklaration, moms, tull med mera. Ibland särskilda tillstånd.

EU har förberett info om 70 särskilda områden/branscher

EUs processer/projekt

UK kan inte längre delta i EU-program eller bjuda på offentliga upphandlingsprojekt inom EU-27 som medlem.

Förberedelserna i UK och EU kring detta handlar om tre saker.

Lagstiftning

UK: UK översätter nu helt enkelt EU-lag till brittisk lag. Myndigheterna uppger att 2/3 är klart och resten behöver klubbas i vår.
Exempel: EUs lagar som Reach (säker hantering kemikalier) blir rakt av omgjorda till brittisk lag.

EU: Klart. UK blir tredje land.

Länk till kommissionens senaste förberedelser vid hård brexit

Bemanning av myndigheter (Tullverk, migration mm)

UK: Osäkert. Omkring 1/5 av kapaciteten på plats. En del anger något mer. I departementen arbetar redan ca 1/3 av alla tjänstemän fulltid med brexit.

I vissa fall hjälper inte ökad personal. Hamnars kapacitet begränsas mer av plats för genomlopp och inspektion än bemanning.

EU: Kommissionen bantas när britterna måste åka hem. Tull, migration mm hanteras i medlemsländerna främst. Här ligger länderna efter.

Budget

Brittiska regeringen kommer att garantera betalning av pågående engagemang inom EU, som t ex samarbeten inom vetenskap som sker genom EU. Inga nya inleds.

Företagens förberedelser

Bedömningen av brittiska handelskammaren är att 2/3 av de mindre företagen (under 250 anställda) inte har någon beredskap alls. Det finns 600 000 företag i UK som har EU som enda exportmarknad och därmed ingen erfarenhet av tull. I Sverige finns ca 7 000 företag med UK som enda exportmarknad och därmed ingen erfarenhet av tullfrågor.

De vanligaste förberedelserna som har skett redan är:

  • Företag har köpt kapacitet i lager och på alternativa transportvägar (back-up på andra båtar).
  • Planering av produktion är lagd så att man undviker/drar ner produktion i april
  • Avvaktar med investeringar som inte är nödvändiga
  • Genomgång av avtal med hänsyn till leveranser och förberedelser för att ta hand om personal

Vad ska man tänka på som företag?

Handelskammaren har i vår och höst genomfört seminarier om detta. Vi förbereder nu möten i slutet av februari för en brexit-akut.

Viktigast:

  • Skaffa kunskap om hur tull fungerar/planera kapacitet.
  • Se över logistiken och lagermöjlighet vid behov
  • Se över avtal med kunder (vem ska betala för tullpåslaget t ex?)
  • Se över bemanningsfrågor

Checklistor

Mer information

(Senast uppdaterad 19 juni 2019)