Brexit – en fusklapp för företag

Sammanställning baseras på information från Eurochambres brexit-grupp som var i London 10-11 december för möten med brittiska parlamentet, Näringsdepartementet och Brexit-departementet. Informationen uppdateras allt eftersom nya rön presenteras.

Det regeringarna i EU och UK har eftersträvat är ett avtal om utträdet. Detta är antaget av alla EU-länder redan och innebär i princip att allt fortsätter som vanligt till 2020 och att till dess förhandlar om framtiden. Men brittiska parlamentet saknar just nu majoritet för att anta avtalet.

Detta memo handlar om vad som sker vid en hård brexit – att UK lämnar utan avtal i slutet av mars 2019.

 

Ingen lösning i sikte – hård brexit är fullt möjlig

Det politiska läget speglas i media dag för dag, men det är viktigt att förstå att utträdet den sista mars är stadgat genom lag i Storbritannien. Om ingen aktiv ny lag ersätter den, så kommer UK att lämna oavsett om det finns avtal eller inte. Men UK kan på egen hand återkalla sin begäran om utträde. Då förblir de medlem som nu tills något nytt sker.

Det finns ett antal scenarier och dessa debatteras flitigt i media. Men inga lösningar har just nu majoritet i brittiska parlamentet. En ny folkomröstning tar minst 22 veckor att organisera. Och kräver därför att utträdesprocessen stoppas. Inga förberedelser finns just nu. Men detta scenario ökar i sannolikhet.

”En no deal brexit” eller det vill säga att britterna lämnar utan avtal sista mars (”hard brexit”) är inte uteslutet. Det är detta scenario företag behöver skydda sig från. Både UK och EU har förberett detta i viss mån.

 

Vad händer vid en hård Brexit?

Medborgare/anställda

Medborgare från EU som befinner sig i UK och tvärtom kommer sakna särskild status. Vid resor se mer här: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/seventhingstravelling_en.pdf
EU har föreslagit att man ömsesidigt ska avstå från VISA-krav.

De som redan bor/arbetar i UK kommer kunna stanna men behöver aktivt lämna in ansökan före 31/12 2020 https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

 

Gränsen

UK: Båda parter räknar med långa köer till gränsen för varor som ska ut ur UK och in till EU.

UK har kommunicerat att man kommer att göra stickprov för inkommande varor, inte full kontroll.

EU: UK blir tredje land för EU och inte del av regler för inre marknad. Tullkontroll ska göras av inkommande varor. Tullavgifter ska betalas.

 

Handel/affärer

UK blir tredje land. Bara de grundläggande internationella reglerna som folkrätten gäller. WTOs regler och taxor gäller. Både EU och dess 27 medlemsländer liksom UK är medlemmar i WTO.

Varuhandel kommer kräva importdeklaration, moms, tull med mera. Ibland särskilda tillstånd.

EU har förberett info om 70 särskilda områden/branscher https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

 

EUs processer/projekt

UK kan inte längre delta i EU-program eller bjuda på offentliga upphandlingsprojekt inom EU-27 som medlem.

 

Förberedelserna i UK och EU kring detta handlar om tre saker.

Lagstiftning

UK: UK översätter nu helt enkelt EU-lag till brittisk lag. Myndigheterna uppger att 2/3 är klart och resten behöver klubbas i vår.
Exempel: EUs lagar som Reach (säker hantering kemikalier) blir rakt av omgjorda till brittisk lag.

EU: Klart. UK blir tredje land.

Länk till kommissionens senaste förberedelser vid hård brexit http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_en.htm

 

Bemanning av myndigheter (Tullverk, migration mm)

UK: Osäkert. Omkring 1/5 av kapaciteten på plats. En del anger något mer. I departementen arbetar redan ca 1/3 av alla tjänstemän fulltid med brexit.

I vissa fall hjälper inte ökad personal. Hamnars kapacitet begränsas mer av plats för genomlopp och inspektion än bemanning.

EU: Kommissionen bantas när britterna måste åka hem. Tull, migration mm hanteras i medlemsländerna främst. Här ligger länderna efter.

 

Budget

Brittiska regeringen kommer att garantera betalning av pågående engagemang inom EU, som t ex samarbeten inom vetenskap som sker genom EU. Inga nya inleds.

 

Företagens förberedelser

Bedömningen av brittiska handelskammaren är att 2/3 av de mindre företagen (under 250 anställda) inte har någon beredskap alls. Det finns 600 000 företag i UK som har EU som enda exportmarknad och därmed ingen erfarenhet av tull. I Sverige finns ca 7 000 företag med UK som enda exportmarknad och därmed ingen erfarenhet av tullfrågor.

De vanligaste förberedelserna som har skett redan är:

 • Företag har köpt kapacitet i lager och på alternativa transportvägar (back-up på andra båtar).
 • Planering av produktion är lagd så att man undviker/drar ner produktion i april
 • Avvaktar med investeringar som inte är nödvändiga
 • Genomgång av avtal med hänsyn till leveranser och förberedelser för att ta hand om personal

 

Vad ska man tänka på som företag?

Handelskammaren har i vår och höst genomfört seminarier om detta. Vi förbereder nu möten i slutet av februari för en brexit-akut.

Viktigast:

 • Skaffa kunskap om hur tull fungerar/planera kapacitet.
 • Se över logistiken och lagermöjlighet vid behov
 • Se över avtal med kunder (vem ska betala för tullpåslaget t ex?)
 • Se över bemanningsfrågor

 

Checklistor

 

 

 

 

Mer information

 

 

 

 

 

 

 • Information för att förbereda dina samarbetspartners i UK
  https://www.gov.uk/government/news/hmrc-urges-business-owners-to-make-sure-they-are-ready-for-no-deal?utm_source=43096e79-f0b8-4727-968e-514500343f88&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

 

 • Flera län erbjuder affärsutvecklingscheckar som bl.a. kan användas för att utreda hur man påverkas av Brexit. https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/affarsutvecklingscheckar.html

 

 • Lars Karlsson, CEO och MD för KGH Global Consulting AB, berättar vad svenska företag ska tänka på inför Brexit. https://www.youtube.com/watch?v=lQLGHgByP8U&feature=youtu.be

(Senast uppdaterad 8 mars 2019)