Risk för brittiskt relationsdrama – trots utträdesavtal

Författare: Gustav Aronsson

Så står vi nu här till slut – Dagen D – den 31 januari och sent ikväll klockan 23:59 blir sista minuten Storbritannien är medlemmar i Europeiska Unionen för den här gången. Det har varit en lång och delvis infekterad process. Dock, är det endast den första akten i dramat som får sitt avslut i natt och de förhandlingar som följer kommer ha allt annat än en självklar utgång. Att samtliga aktörer i förhandlingarna anstränger sig till sitt yttersta för en bra relation, även efter utträdet är alltså minst lika viktigt som tidigare.

Som de flesta redan känner till blev det aldrig något utträde den 31 oktober. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson gick, trots sin beskrivning av ett sådant scenario som värre än att ligga död i ett dike, tillbaka till förhandlingsbordet med EU. Resultatet blev snarlikt det utträdesavtal som tidigare röstats om i det brittiska parlamentet, och utfallet blev detsamma som tidigare. Ett nyval genomdrevs därför till slut efter många omröstningar, där Johnsons konservativa parti med marginal lyckades samla en majoritet för sitt förslag. Precis som utlovat röstades avtalet igenom och brexit blir därför imorgon ett faktum.

EU går därigenom från 28 medlemsstater till 27, vilket är första gången sedan grundandet av Kol & Stål-Unionen som medlemsantal minskar. Vilka konsekvenser detta får på lång sikt kommer det tveklöst att sias om, men den kommande processen på kort sikt är enklare att beskriva. Vad som kommer följa nu är den biten som kan sägas förskjutits av utträdesavtalet, nämligen den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. Det berör alltifrån handelsfrågor, gränsposteringar på Nordirland och tullavgifterna för svenska företag som exporterar eller importerar varor och tjänster. Att det får konsekvenser för samtliga delar av näringslivet i Sydsverige, om än i varierande grad, är säkert. Även om det under utträdesperioden inte kommer märkas någon drastisk skillnad mot tidigare.

Handelskammaren ser dock mycket sorgsamt på Storbritanniens utträde ur unionen. För en organisation som arbetar med att underlätta för internationell handel är det givetvis inte önskvärt med osäkerhet och potentiellt större handelshinder. ”EU:s öppna gemensamma marknaden har gynnat utveckling i Europa under lång tid. Det tycks många glömma bort, vilket är tragiskt.” säger Stephan Müchler, VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt Deputy Chairman, Eurochambres.

Även om utträdesavtalet gör förändringarna mindre påtagliga än vad de hade varit vid en avtalslös brexit, är det ändå klokt som företag att se över sin verksamhet med utträdet i åtanke. Till stöd finns vår uppdaterade fusklapp för brexit att läsa här, håll även utkik i vår eventkalender under våren då vi släpper event relaterat till detta. Ni kan även ta del av ett pressmeddelande från vår europeiska samarbetsorganisation Eurochambres här.

Imorgon börjar en ny epok i europeisk historia – vi med många hoppas att den fortsatt kommer att präglas av goda handelsrelationer över hela kontinenten. Oavsett om det sker med eller utan Storbritannien i EU.

0