Hur kan företag arbeta med FN:s globala utvecklingsmål?

Frukostseminariet på Handelskammaren bidrog till många samtal kring hur företagen kan tolka och tillämpa FN:s 17 utvecklingsmål. Även om vilka krav företag kan ställa på sina underleverantörer för att kunna bidra till positiv förändring i samhället.

Martin Lucander som arbetar med hållbarhetskommunikation på Aspekta ger fyra tips.
• Välj ut det mål som företaget kan arbete med, motivera valet av mål.
• Koppla målet till företagets vision, värderingar och styrkor.
• Bygg utifrån affärsnytta och möjligheten att påverka.
• Var tydlig i kommunikationen till kunder och investerar om att ditt företag arbetar med mål.

Se Martins presentation här

0