”Att varje form av utvinning av vanadin skulle begränsa eller sätta stopp för turismen eller livsmedelsproduktionen stämmer inte.”

Sydsvenskan: Alla förhållanden kring mark, jord, förekomster av grundämnen och förutsättningar för utvinning av vanadin i Skåne är inte så väl dokumenterade och kända att fortsatta undersökningar eller prövningar är överflödiga.

Ladda ner dokumentet

0