Polisen tipsar: Skydd mot digital brottslighet

Lotta Mauritzson från Polisens Nationella Bedrägericenter berättar om hur näringslivet utsätts för digital brottslighet – och hur kan man skydda sig mot sådan. Större trender kompletteras av konkreta råd som du som företagare kan ta med dig in i verksamheten.

Digitaliseringens positiva effekter har tyvärr också en mörk baksida. En ny arena för kriminalitet har öppnats där risken att åka fast är liten samtidigt som inkomsterna kan vara mycket stora. Dessutom slipper man möta den utsatte öga mot öga.

Bedrägeribrott och utpressning är typexempel på digitala brott. Brottslingar kan hacka sig in i företags databaser och komma över mängder med kortuppgifter, eller skicka ut falska mejl där man uppger sig vara från ett välkänt företag.

Detta arrangemang är del av en större satsning – Skåne tillsammans mot Brott, som genom ett samarbete mellan näringsliv, myndigheter och organisationer arbetar mot brott och för ökad trygghet för Skånes medborgare.

0