Almedalen 2019

Då var det dags igen för politikerveckan i Visby och Handelskammaren kommer att vara på plats för att delta i debatten.

Under veckan kommer vi att arrangera följande arrangemang:

Vattenbrist i industrin – dags att recirkulera?

Vattenfrågan är en av de största globala utmaningarna på jorden. Färskvatten finns inte längre i hur stora kvantiteter som helst. Den torra sommaren 2018 lärde oss att extremväder är en reell utmaning. Men också en koncentration av industriproduktionen innebär ökade vattenbehov lokalt. Och industrins behov av vatten kommer alltid att komma i andra hand – efter våra behov av dricksvatten och vatten till matproduktion. På seminariet får du lyssna till hur olika företag tacklar vattenutmaningen.

Datum och tid: 1 juli 2019, 14:30 – 15:15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan, Visby, Sverige
Mer information om programmet

Sommarmingel med PWC och Handelskammaren

Jämställdhet i bolagsstyrelser är en kompetens- och hållbarhetsfråga som är högaktuell. För att öka andelen kvinnor i styrelserna krävs engagemang från både män och kvinnor.
För ett år sedan lanserades Sydsvenska Handelskammarens 100-lista. Ett konkret initiativ som manar till handling! Vi undersöker vad som hänt med initiativet. Vilka effekter det gett och vilka reaktioner har Handelskammaren och kvinnorna på listan mött? PwC delar med sig av sina erfarenheter och arbete med jämställdhet.

Kvällen inleds med ett välkomnande från Pernilla Nordström, Director på PwC, och Stephan Müchler, VD på Handelskammaren.
Sedan bjuds det in till paneldiskussion med representanter från näringslivet, följt av mingel.

Välkommen på sommarmingel där vi fokuserar på frågan hur vi kan öka mångfalden och kompetensen i näringslivet!

Datum och tid: 1 juli 2019, 18:00 – 19:30
Plats: Hästgatan 9, (PwC:s Trädgård) Visby
Mer information om programmet

Företagens engagemang är avgörande för Agenda 2030

Agenda 2030 innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling, som 2015 antogs av FN:s Generalförsamling. För att nå de nya målen krävs det att alla aktörer i samhället tar sitt ansvar och bidrar med den kompetens och engagemang som de har, inklusive näringslivet. Företag besitter kompetens och resurser som kan vara drivande i hållbar utveckling. Innovation och investeringar, samt nyskapande av jobb, infrastruktur, teknik, nya marknader och nya produkter är några exemplet på hur företag kan bidra. Samtidigt ger detta en lönsamhet för företag då en genomgång av företagets hållbarhetsarbete minskar risker, ökar kontrollen av leverantörskedjan, ökar transparens för intressenter samt minskar resursförbrukningen. Det finns många företag som har insett sitt ansvar samt bidrag till hållbar utveckling och antagit Agenda 2030 till deras Agenda.

Datum och tid: 2 juli 2019, 11:15 – 12:15
Plats: Wisbystrand, Konferensrum Viklau, Strandvägen 4
Mer information om programmet

0