Öresundsfrågor i Almedalen

Carl Johan Sonesson, Magdalena Nour och Berter Haarder. Foto: Öresundshuset

EU-kommissionen har pekat ut Öresundsregionen som en framgångsrik gränsregion. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar och samhällsekonomiska vinster att hämta genom att riva gränshinder. Hur kan ett ökat samarbete på nordisk och regional nivå bidra till att lösa gränshinder? Så löd introduktionen på ett spännande panelsamtal i Öresundshuset i Visby under Almedalsveckan.

Den viktigaste gränsregionen för svensk del är faktiskt Öresundsregionen, därför det är så många människor. Den innefattar 4.2 miljoner invånare, och när vi får Fehmarn Bält-förbindelsen till Hamburg så blir det ett ännu större område. Därför är det viktigt att vi redan nu börjar ta bort dom kvarvarande hindren som finns mellan Köpenhamn och Skåne. Till exempel en elektriker som jobbar i Sverige och har en enskild firma kan inte starta upp en enskild firma i Danmark, för det är ju krav på att man som elektriker måste ha viss licens, en i Sverige och en i Danmark. Dessa licenser ser lite olika ut. Idag i Skåne har vi rätt så hög arbetslöshet, medan man faktiskt behöver arbetskraft i Danmark. Men den här matchningen går lite trögt på grund av just sådant här. Det här är den gränshinderfrågan som ligger mig varmast om hjärtat. – Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne (M) samt vice ordförande i Greater Copenhagens styrelse.

Magdalena Nour har länge drivit rekryteringsverksamhet och har erfarenheter från båda sidor av sundet.

Vi ser ju nu till exempel på syriska flyktingar som nu börjar få svenska medborgarskap, att dom kan ha gått och sökt jobb i Sverige i två-tre år utan att få det, och den dagen de blir medborgare och därmed får lov att arbeta i Danmark, för det får man ju inte om man inte är svensk medborgare, eller schengen medborgare. Man kan ha svenskt uppehållstillstånd och svenskt arbetstillstånd, man får ändå inte jobba i Danmark, för det har Danmark bestämt. Men den dagen man blir medborgare i ett schengen land, då får man ofta jobb i Danmark utifrån sin kompetensnivå. Då har vi gått flera år i Sverige och inte lyckats få in den kompetensen på arbetsmarknaden,
– Magdalena Nour, VD, MINE.

På plats fanns även Bertel Haarder, Folketingsmedlem och Danmarks representant i Nordiska ministerrådets Gränshinderråd, Venstre. Haarder bidrog med ett viktigt perspektiv från politiken.

”Vi vill så gärna presentera problemen med gränshindren. Men något som är ännu bättre är att presentera problemen, och en lösning. Annars kommer vi bara att begrava oss i problemen. Vill man lyfta ett gränshinder är det en god idé att formulera en möjlig lösning på problemet. Då blir det svårare för ministrarna att säga nej. Om de bara får problem så kommer det en lång rapport om varför vi har de problemen. Det är inte intressant. Vad som är intressant är: Hur löser vi det här problemet?” – Bertel Haarder.

Magdalena Nour, Berter Haarder och Pyry Niemi. Foto: Öresundshuset

På plats fanns även Pyry Niemi, Riksdagsledamot och ledamot i Nordiska rådets svenska delegation och berättade mer om hur man konkret arbetar med gränshinderfrågor.

”Det finns en Gränshinderdatabas i Nordiska rådets regi som faktiskt fylls på med konkreta gränshinder. Exempelvis får inte en fritidspolitiker från Skåne får inte ledigt när han jobbar i Danmark när han har sitt fritidspolitiska uppdrag. Det är ett konkret gränshinder, och sådana hinder fylls på dagligen i databasen. Gränshinderrådet prioriterar varje år att ta ut ett antal hinder som kan lösas i samverkan. Gränshinderrådet har nu också fått ett otroligt starkt mandat. Vi får exempelvis kalla in ministrar till dialog. I det utskottet jag är ordförande för är vi helt öppna för att möta Greater Copenhagen för en diskussion om gränshinderproblematiken i området.” – Pyry Niemi, Riksdagsledamot (S).

I starten på 2019 bildade Sydsvenska Handelskammarens fullmäktige en ny arbetsgrupp för Öresundsfrågor. Under året har gruppen träffat relevanta aktörer i regionen och haft möten där erfarenheter och synpunkter utbytts. Ordförande i gruppen är Thomas Pålsson, vd för Aspekta.

Sydsvenska Handelskammaren deltar den 22 augusti i en workshop i Köpenhamn tillsammans med relevanta parter i Öresundsregionen för att lyfta det sydsvenska näringslivets syn på gränshinder och möjliga lösningar på dessa. Fokus ligger på just arbetsmarknadsfrågor.

Längre fram i höst, den 4 oktober, deltar Sydsvenska Handelskammaren även i en Gränshinderkonferens på samma tema. En skrivelse kommer även att utformas för att skicka in till Nordiska Rådets Gränshinderdatabas, som beskrivits i texten ovan.

Har du som medlem i Handelskammaren intresse av att lyfta ett specifikt gränshinder, relaterat till arbetsmarknaden? Tveka inte för att kontakta mig så tar jag med mig det in i höstens arbete.

0