Ditt företags roll i samhället

Den 4 oktober kommer Handelskammaren tillsammans med PR och kommunikationsföretaget Aspekta att göra en djupdykning i företagens roll i samhället. Föreläsningarna kommer att kretsa kring hur ditt företag i relation till politik och media kan påverka och driva samhällsopinionen.

En av föreläsarna under dagen är Martin Lucander som jobbar som konsult på Aspekta. Han diskuterar varför det är viktigt för företag att vara á jour i svensk politik och lagstiftning.
– Att spela en aktiv roll i debatten om dagens samhällsfrågor handlar om att kunna påverka det egna företagets framtid. Bara under de senaste åren har det funnits flera fall där porträtteringen av en debattfråga kommit att prägla lagstiftning gällande bland annat konkurrenskraft, anställningsformer, hållbarhetsarbete och beskattning.
Frågor som kan ha direkt inflytande över företagets långsiktiga överlevnad. Här har därför företaget en viktig roll att spela, men för att påverkansarbetet ska vara effektivt krävs både kunskap om hur arbetet går till i praktiken och förmåga att avsätta de resurser som krävs, säger Martin.

Martin Lucander

Tips från experterna
Under dagen kommer bland annat riksdagsledamoten Hans Wallmark att berätta hur svensk politik fungerar och journalisten Gunnar Wrede att ge tips inför företagets möte med media. Martin kommer själv att prata om värdeskapande hållbarhetskommunikation kopplat till samhällsengagemang.
– Vi kommer bland annat att titta på exempel på företag som tagit ställning och hur de valt att kommunicera detta och i vissa fall påverka opinionen. Idag finns en utbredd förväntan på att företag bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. För att utmärka sig behöver man som företag därför hitta sin hjärtefråga och tydligt berätta hur detta bidrar till ett mer hållbart samhälle. Men att ta ställning innebär alltid ett visst risktagande och därför tror vi det är bra att titta på några exempel och kanske till och med inspireras av de som vågat, säger Martin.

Mer information om seminariet hittar du här

0