En underhållande kväll i politikens anda

Nätverket för VD-assistenter har under flera tillfällen träffats och tagit del av allt från resetrender till digitalisering. Under förra veckan samlades nätverket på High Court Stortorget 11 för att få en överblick över Sydsveriges utmaningar och möjligheter inom näringslivet och politiken. Engagerade och nyfikna medlemmar lyssnade på Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande Region Skåne och Stephan Müchler, VD på Handelskammaren samt vice ordförande för Eurochambres. Det blev intressanta diskussioner och många skratt under ledning av Johan Wester, Skånemotor AB, som höll i den efterföljande utfrågningen.

Under kvällens samtal uppkom det en intressant reflektion kring Sydsveriges utmaningar i relation till huvudstaden och hur vi bör agera och förhålla oss inför detta. Carl-Johan beskriver att vi i en mening har misslyckats med frågan eftersom vi endast får sju till åtta procent av budgeten för infrastruktursatsningar när Skånes befolkning utgör fjorton procent av den totala befolkningen.

”Jag tror det har betydelse att sitta nära där besluten tas. De som jobbar i region Stockholm kan ju äta lunch med sina statssekreterare på ett naturligt sätt. När vi ska få tillträde till en statssekreterare, i infrastrukturen till exempel, få vi planera det långt i förväg och har därför inte möjlighet att träffas under samma förhållanden” – Carl-Johan Sonesson.

Vad blir då ett klokt förhållningssätt?
”Ett klokt förhållningssätt blir då att se till att skapa dessa relationer med de beslutsfattare som är viktiga. Det är därför vi har skapat Regionsamverkan Syd, för att skapa en plattform som nu inkluderar 25 procent av Sveriges invånare. Då är det helt plötsligt svårare för exempelvis infrastrukturminister Tomas Eneroth, att inte lyssna på vad vi vill säga.” – Carl-Johan Sonesson.

Hur ska Sydsverige agera i framtiden?
“Visst är det lättare att göra affärer med Stockholm än med Danmark av uppenbara skäl som exempelvis regelverk. Men vi behöver få Stockholm att förstå att de inte kan bära hela landet och därför måste hjälpa oss att få förutsättningarna att kunna få en bra tillväxt. I stället för att skylla på att det bara är problem i Malmö och att vi inte har tillväxt, måste de i stället förstå att vi behöver samarbeta” – Stephan Müchler.

Vi har en globalisering som blir tydligare och som berör oss alla. Hur ska vi förhålla oss till denna och EU i framtiden?
”Jag tror det gäller att vara pedagogisk och visa att det bästa vi har skapat de senaste 20-30 åren har skapats för att vi har haft öppna gränser, samarbeten och kunskap lätt tillgänglig från alla håll. Det behöver vi få folk att förstå. EU är själva dåliga på att ta cred för det man gör bra och man har låtit det vara enkelt för de nationella politikerna att skylla på Bryssel.” – Stephan Müchler.

Vi har massor av möjligheter i Sydsverige, men hur ska vi gå samman och ta tillvara på dem i framtiden?
”Vi har många stora och små företag i regionen som har massor av idéer, men som har svårt att förverkliga och sedan skala upp dem. Vi behöver bli bättre på att para ihop företagen med startups för att få ett utbyte av kunskaper och erfarenheter” – Carl-Johan Sonesson.

Johan Wester med Karin Hélène, senior Executive Assistant, European Spallation Source ERIC och Lotta Mårtensson, Executive Assistant Sony Mobile Communications.

Kvällen avslutades med en hyllning till VD-assistenternas arbete. Johan Wester undrade skojsamt vad som händer ute på företagen, i staden och i regionen när assistenterna sitter här och lyssnar och inte är på sina arbetsplatser.

Vill du veta mer om Handelskammarens nätverk för VD-assistenter, kontakta Marie Voss

0