Förslag till nya föreskrifter för väg E22, Blekinge län

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens synpunkter på remissen ”Förslag till nya föreskrifter för väg E22, Blekinge län” är följande: Vårt mest centrala perspektiv är vikten av att skapa dynamiska och större funktionella arbetsmarknadsregioner, där såväl infrastrukturen som kollektivtrafiken spelar en väsentlig roll. Att öka restiderna motverkar dessa ambitioner.

Ladda ner dokumentet

0