Förslag till nya föreskrifter för väg E22, Blekinge län

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens synpunkter på remissen ”Förslag till nya föreskrifter för väg E22, Blekinge län” är följande: Vårt mest centrala perspektiv är vikten av att skapa dynamiska och större funktionella arbetsmarknadsregioner, där såväl infrastrukturen som kollektivtrafiken spelar en väsentlig roll. Att öka restiderna motverkar dessa ambitioner.