Fortsatt ovisst kring Brexit

Text: Gustav Aronsson, Bild: Matilda Almqvist

Att Storbritannien ska lämna EU den 31 oktober har sannolikt inte gått någon förbi obemärkt. Hur det däremot blir med den framtida relationen, regler och vad de olika alternativen i förhandlingarna kan komma att innebära för svenska företag är däremot mer okänt. Av den anledningen ordnade Handelskammaren två tillfällen i Malmö och Växjö för medlemsföretag att få träffa Anneli Wengelin, Brexit-utredare från Kommerskollegium i Stockholm, för att reda ut frågetecknen i den mån det går.

”Deal or no deal, that’s the question” är vid detta laget ett välbekant uttryck. Men detta är också i huvudsak vad Brexitförhandlingarna mellan EU och Storbritannien kan summeras till. Efter att britterna röstade för att lämna EU den 23 juni 2016 så har det pågått intensiva förhandlingar mellan parterna för att slå fast hur skilsmässan ska gå till. Detta resulterade i ett avtal som den nyligen avgångna premiärministern Theresa May presenterade för parlamentet i november förra året. Avtalet röstades dock ner och som ett resultat av detta avgick sedermera May. Hon efterträddes på posten av Boris Johnson, en av de mest profilerade i kampanjen för att lämna unionen.

Detta har dock föranlett en än mer förvirrad situation. Till skillnad från sin föregångare menar Johnson att landet bör lämna EU med eller utan ett avtal, trots att parlamentet röstat för att ett utträde endast ska vara möjligt med ett avtal. ”Vad Boris Johnson har uttryckt är ”I’d rather be dead in a ditch, than go back to the EU”. Han menar att begära en förlängning inte kommer att ske. Vad det innebär i praktiken är dock väldigt svårt att veta.” sade Anneli Wengelin under föredraget. Vad som sker framöver får därför anses vara mycket osäkert, men rekommendationen från Kommerskollegium uttrycktes tydligt; då Storbritannien lämnat in sin utträdesansökan och det för närvarande inte finns ett nytt avtal på plats, så bör svenska företag förbereda sig på en hård Brexit.

Det blir inte heller mindre förvirrande kring frågan om vad som sker nu. Vad som sker vid en hård Brexit, är att landet över en natt står utanför EU med allt vad det innebär. Exempel på vad som gäller då är att handel med Storbritannien räknas som handel med ett tredje land. Omkring 3% av transaktionsvärdet uppskattas kunna tillkomma vid handel bara för att täcka administrationen, men kan variera. Ytterligare konsekvenser som att EU-rätt nödvändigtvis inte längre gäller i landet, samt något så enkelt som att varutillstånd som tidigare gällt upphör. ”Det kommer inte ens finnas en koppling mellan Storbritanniens och EU:s datasystem längre.” tillades allvarsamt. Med detta scenario följer även en massa praktiska problem. För företag som har personal stationerad på plats kan regler visumkrav, arbete, sjukvård eller pension komma att ändras. ”Får man ta hunden, med sig in i Storbritannien?”, frågade Anneli Wengelin skämtsamt i sann brittisk anda.

Denna utveckling står i kontrast med vad som kallas för en mjuk Brexit, där Storbritannien lämnar med ett avtal vilket skulle reglera utträdet. Detta kan ske genom till exempelvis en övergångsperiod, likt den som fanns med i Theresa Mays nedröstade avtal. Vilken typ av framtida avtal som eventuellt sluts mellan Storbritannien och EU är väldigt svårt att sia om då kraven i förhandlingarna är svåra att förena med EU:s regelverk.

”Det är som att försöka återskapa ett ägg utifrån en omelett.”

Detta låter och är krångligt. Att det ser ut såhär beror i grund och botten på hur EU är konstruerat. För att den inre marknaden ska fungera så smidigt som möjligt, så har medlemsländerna i varierande grad under de senaste 50 åren antagit lagstiftning som bygger på EUs institutioner. Ett väloljat maskineri har helt enkelt konstruerats för att handeln ska flyta på obehindrat och detta maskineri bygger i grund och botten på EU:s legala regelverk som i dag är så pass integrerat att det är otroligt svårt att dra sig ur det utan större störningar. Delarna av regelverket bygger också till stor del på och är beroende av varandra, vilket gör att processen blir komplicerad. ”Det är som att försöka återskapa ett ägg utifrån en omelett.”, konstaterar Wengelin.

Vid frågan om olika typer av speciallösningar för Storbritannien, är enligt Wengelin en helhet centralt ”Politik är ju det möjligas konst. Absolut, men man måste tänka på att det måste fungera för både myndigheter och företag att kunna hantera de regelverken som detta måste landa i. Det måste ju vara något man kan förhålla sig till och som fungerar och inte kräver att ni och myndigheter inte behöver investera i nya system, rutiner eller liknande då det är både dyrt och tidskrävande.”

Situationen är minst sagt oroväckande för Sverige. Det riskerar dock att få konsekvenser på längre sikt än bara vad som händer vid ett avtalslöst utträde. ”Storbritannien viktigt land för oss. Vi har drivit frågor tillsammans rörande frihandel, och när Storbritannien nu lämnar så förlorar vi en viktig allierad i de sammanhangen. Vi har kunnat luta oss på dem generellt, och nu måste vi hitta nya allianser.” förklarar Wengelin rörande Sveriges framtida position inom EU.  

Osäkerheten är något som gör att Kommerskollegium uppmanar näringslivet att förbereda sig på tänkbara utfall av processen. Trots den osäkra framtiden var Wengelin tydlig med att ingen avråds från att handla med Storbritannien, men att man bör ta dessa saker i beaktande när var och en gör sin egen bedömning kring vad som är bäst för situationen. Detta kan verka som en osäker och skrämmande situation, vilket är varför vi nedan listar några förslag från Kommerskollegium på vad företagare kan göra för att förbereda sig på Brexit i den utsträckning det går. Ett tips är även att titta till länklistan på hemsidor som kan vara bra att ha koll på inför november.  

I skrivande stund beslutade precis Storbritanniens högsta domstol att Johnsons nedstängning av parlamentet var olaglig. Hur denna följetong ska sluta blir därför ännu svårare att förutspå, och kommer sannolikt att fortsätta ett bra tag framöver. Den som läser detta den 31 oktober 2019 får se.

Fyra saker för ditt företag att göra innan Brexit: 

  • Analysera ditt företags exponering mot Storbritannien. 
  • Ta reda på vad som kommer gälla för de varor och tjänster du handlar med efter Brexit. 
  • Skaffa och förbered för att skaffa relevanta registreringar och tillstånd, förbered för logistiska förändringar.  
  • Förbered er för att hantera störningar.  

Hemsidor att besöka innan 31 oktober:

0