Maria Wiman är Sveriges Bästa Lärare 2019

Av: Emma Wendel

Applåderna ville aldrig ta slut när Maria Wiman mottog utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2019 på Handelskammarens årsmöte. Tyvärr kunde pristagaren bara stanna en kort stund innan tåget tillbaka mot Stockholm avgick. Tidigt efterföljande morgon stod svenskundervisning på schemat.

Klass 9F på Östra grundskolan och Maria Wiman har följts åt under sex års tid. Tillsammans har de varit med om mycket. De har räddat en nedläggningshotad tv-serie, gästat Nyhetsmorgon, och visat omvärlden hur värdeskapande undervisning kan se ut i praktiken. När Maria beskriver sina elever framkommer tydligt deras starka band.
-De är tack vare dem och vårt samarbete jag har utvecklats som lärare. De har ifrågasatt varför undervisningen är som den är, vilket fått mig att reflektera och testa nya koncept.

Maria vill fortsätta att ta vara på elevernas vilja att göra sina röster hörda.
-Ungdomar är jättedrivna och har mycket åsikter som de kan få utlopp för i skolan. Att hitta projekt som engagerar är av stor vikt, då kommer motivationen av bara farten.

Att hitta gemensamma skolprojekt där man inte ställer elever mot varandra, utan binder samman klassen genom att lyfta deras olika kompetenser, beskriver Maria som en viktig del av undervisningen.
-Vi har vissa i klassen som är grymma konstnärer och då får de vara experter på det. Vissa elever är mer matematiskt lagda eller har ett öga för text, oavsett färdigheter kan ingen vara bra på allt och man behöver varandra.

Tack vare detta arbetssätt menar Maria att elevernas självförtroende stärks och att likheterna med det verkliga arbetslivet är många.
-När man kommer ut från skolan jobbar man sällan helt ensam. Man är ofta i någon typ av konstellation där man är beroende av varandra.

Det är så härligt att priset lyfter det som fungerar bra i skolan, och att fler kan bli nyfikna på vad min undervisning går ut på.

Ömsesidig respekt
I relationen mellan lärare och elev ser gärna Maria ett skifte i synsättet. Hon vill lämna den traditionella synen på lärare som en auktoritär figur. Istället vill hon uppnå en mer öppen relation som bygger på ömsesidig respekt.

Avslutningsvis beskriver Maria hur utmärkelsen fått henne att känna att hon är inne på rätt spår.
-Det är så härligt att priset lyfter det som fungerar bra i skolan, och att fler kan bli nyfikna på vad min undervisning går ut på. Det känns ofta som att skolan svartmålas och omnämns i en väldigt negativ ton. Mycket fungerar väldigt bra i den svenska skolan men får inte samma utrymme i skoldebatten. Det kryllar av modiga och inspirerande lärarförebilder runt om på skolorna i Sverige.

Maria har nyligen släppt en ny bok kallad “Värdeskapade lärande”. Ett tips för dig som vill ta en djupdykning i hur undervisningen kan vara rolig men ändå lärorik.

0