Elförsörjningen diskuteras i Riksdagen

Näringsminister Ibrahim Baylan under Riksdagens frågestund den 10 oktober 2019. Foto: Riksdagen

Debatten om Sydsveriges elförsörjning fortsätter. Regional produktion har avvecklats samtidigt som överföringskapaciteten från norra Sverige blivit försenad. Nu drabbas industrin i Sydsverige hårt av effektbristen och de långsiktiga investeringsplanerna riskerar att hamna utanför regionen. Mot denna bakgrund tog Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) upp frågan i Riksdagens frågestund den 10 oktober. Sydsvenska Handelskammaren har träffat Ann-Charlotte två gånger den senaste tiden och framfört dessa synpunkter, både i Riksdagen och i Malmö.

Se diskussionen i spelaren nedan. Elfrågan tas upp 40:40.

Transkribering

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fru talman! I måndags besökte jag tillsammans med Lars Hjälmered och mina partikollegor från region- och kommunnivå Malmö, Trelleborg och Ystad. Vi träffade bland annat näringslivet, företagen Pågen och Polykemi samt Sydsvenska handelskammaren.

Det är en allvarlig bild som beskrivs utifrån grunden att företagen ska kunna utöka sin verksamhet och expandera. Det saknas nu effekt lokalt – det råder alltså effektbrist.

Det finns åtgärder som regeringen kan vidta här och nu för att komma till rätta med detta på kort sikt. Därför vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan om han avser att agera för att energifrågan inte ska ligga som en hämsko med utebliven utveckling och tillväxt för näringsliv och jobb i Skåne och Sydsverige.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Fru talman! Tack, Ann-Charlotte Hammar Johnsson, för frågan!

Energi och tillgången till energi är naturligtvis avgörande för både den industriella och den samhälleliga utvecklingen i ett modernt samhälle. När vi i Sverige dessutom har det största överskott av elektricitet som vi någonsin haft – 14 terawattimmar under det första halvåret – är det naturligtvis så att vi måste göra vårt yttersta för att se till att det också kommer fram dit det ska.

Anledningen till att vi har de problem vi har, både i Västsverige, i Skåne och i större delen av södra Sverige, är förseningarna när det gäller den infrastruktur som redan den förrförra regeringen – det vill säga den borgerliga regeringen – såg framför sig.

Detta måste vi kunna lösa. Jag tror att det absolut bästa är att vi fortsätter att jobba tillsammans inom ramen för energiöverenskommelsen för att lösa de praktiska problem som finns när det gäller överföring av elektricitet – elektricitet som vi har väldigt gott om i det här landet.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fru talman! Här och nu råder effektbrist. Man kan ha hur mycket energi man vill vissa dagar om det inte funkar andra dagar.

Detta är väldigt allvarligt. Näringslivet behöver växa; det behövs tillväxt. Folk är beredda att utveckla sina företag. De står med foten i marken och kan inte utveckla dem. Det här är jätteallvarligt.

Avser näringsministern att agera för att frånvaron av lokal reservkraft inte ska slå mot tillväxten och näringslivet i Skåne?

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Fru talman! Jag har inte bara förmånen att vara näringsminister, utan jag har också varit energiminister i fyra och ett halvt år och medverkat – tillsammans med bland annat Moderaterna – till att stärka det svenska energisystemet. I detta ingick att ta fram ett nytt regelverk för att bygga ledningar, för det tar alldeles för lång tid i vårt land.

Det har inneburit att vi nu har en tiodubbling av investeringarna i näten. Detta räcker dock inte, utan vi fortsätter – och måste fortsätta – att jobba på så att näringslivet och hushållen alltid har den el och den effekt de behöver när de behöver den.

Källa: Riksdagen

0