Avslutning och fortsättning för projektet ”Dubbel Yrkesutbildning”

Vikten av att kunna rekrytera rätt för Sydsvenska företag är viktigare än någonsin. Trots detta, lämnar matchningen på arbetsmarknaden i regionen en del övrigt att önska. Vi på Handelskammaren tog därför tillsammans med Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne initiativ till att pröva på något tyskt, vilket bidrog till både en bättre matchning och ökad integration i Malmö.

En hög arbetslöshet i kombination med fler arbetstillfällen än någonsin, är sannolikt något som får de flesta som tittar på den statistiken att höja på ögonbrynen. Ett problem absolut, men också likväl ett problem med stor lösningspotential. Detta är också varför vi tillsammans med de andra aktörerna sjösatte projektet ”Dubbel Yrkesutbildning” som medfinansierats av Europeiska Socialfonden, ESF. Projektet var även den del av Malmö stads ”Etablera fler snabbare!”-plattform, som syftade till att samordna integrationsprojekt i staden.

Vad projektet i korthet kan beskrivas som, är en lärlingsmodell på svensk arbetsmarknad där företagens behov får sätta agendan. Tanken är helt enkelt att låta arbetsmarknadsutbildningarna anpassas till de behov som företagen har på sina arbetsplatser. ”Learning by doing” blev centralt för projektet som kombinerade arbete och utbildning om vartannat. Projektet fokuserats på gruppen nyanlända och andra arbetslösa med utrikes bakgrund. Vår vice VD Per Tryding gav en kort sammanfattning vid projektets slutseminarium;

DY-modellen kastar om ordningen. Det börjar med ett besök hos ett företag för att få en ”skräddarsydd” beställning. Vi ”härmar” företagens normala rekryteringsprocess. Sedan börjar förloppet med ett besök av tänkbara kandidater på företaget och en matchning. Diskussionen och målbilden blir då konkret. Viktiga sociala faktorer kan stämmas av genom möte. Det är personer som möts, inte system. Någon eller några personer blir konkret antagna av företaget och får en praktikplacering medan yrkes- och språkutbildning pågår parallellt.”

Projektet som pågått nu under de tre senaste åren har givit goda resultat. 124 personer har deltagit i projektet. En anställningsprocess som tidigare tog hela 6–8 år tog med projektet i stället ett år eller mindre. Utav deltagarna har 65% av deltagarna sedermera blivit anställda i något av projektets deltagande företag. Kompetensbristen som tidigare varit ett hinder för företagen att anställa från målgruppen har därmed kunnat överbryggas. Fyra yrkesområden blev huvudfokus för gruppen, nämligen fordonsmekaniker, byggmålare, servicevärd/köksbiträden och industrisvetsare/CVC operatör.

Inspirationen kom likt tidigare nämnt från den tyska modellen för lärlingar, då den bedömdes varit mest effektiv på att hitta lösningar för kompetensutbud, skolning och efterfrågan. Detta var också anledningen till att den modellen blev förebild för projektet. Även om ”Dubbel Yrkesutbildning” nu avslutats, kommer projektet att leva vidare i annan form. Projektet har plockats upp av Arbetsförmedlingen, och ska ingå i deras jobbspår. Samtidigt har en implementeringsgrupp skapats, bestående av Handelskammaren, Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Region Skåne som kommer arbeta vidare med genomförandet av delar av DY-modellen.
Oavsett i vilken form det nu än kommer leva vidare i framtiden, så har det förhoppningsvis bidragit med sin del till att minska matchningsproblemen i Malmö. Kanske kan det därmed också tjäna som inspiration för andra delar av landet som upplever liknande problem.

0