EUR 1 digitaliseras – exporten förenklas

Av: Per Anders Lorentzon

Redan år 2000 införde Handelskammaren ett digitalt ansökningssystem för exportdokument –  CERTIATA® Plus. Genom åren har nya funktioner lagts till efter hand och systemet har utvecklats för att vara så användarvänligt som möjligt. Idag finns det omkring 1.200 användare i Sydsverige som dagligen kan hantera sina exportdokument digitalt via CERTIATA® Plus.

Det senaste tillskottet bland de digitala exportdokumenten är ett särskilt ursprungscertifikat som kallas för EUR 1-certifikat. Detta certifikat används för varor med ursprung inom EU som ska exporteras till något av de 50-tal länder som EU har slutit frihandelsavtal med. Om certifikatet lämnas vid förtullningen i importlandet medges tullfrihet eller tullnedsättning för de aktuella varorna.

För 15 år sedan fick Handelskammaren samma befogenhet som Tullverkets tjänstemän att stämpla och underteckna EUR 1-certifikat. Hittills har kravet varit att exportföretaget ska fylla i uppgifter om varuslag, ursprungsland med mera på en särskild blankett och sedan besöka eller skicka blanketten till Tullverket eller ett av Handelskammarens kontor för stämpling och underskrift.

Nu har Handelskammaren fått Tullverkets medgivande att även ta emot digitala ansökningar om EUR 1-certifikat. Det förenklar, och inte minst, snabbar upp både ansöknings-och handläggningsprocessen för exportföretagens respektive Handelskammarens personal. De uppgifter som exportören har fyllt i på sin dator printas ut, stämplas och skrivs under på de särskilda blanketterna på Handelskammaren samma dag som ansökan har gjorts.

Tullverket erbjuder inte samma möjlighet med en digital ansökan till exportföretagen. Därför kan vi efter bara ett par månaders användning se en kraftig ökning av antalet EUR 1-certifikat som har utfärdats av Handelskammaren jämfört med tidigare.

Mer information om CERTIATA® Plus och ansökningshandlingar för anslutning av ditt företag finns på www.certiata.se

0