Ny rapport från Produktivitetskommissionen Skåne – Fokus på Yrkeshögskolan

Sydsvenska Handelskammaren har tillsammans med Helsingborg Stad, Kristianstads Kommun, Lunds kommun, Malmö Stad och Region Skåne tagit initiativ till en skånsk produktivitetskommission. Produktivitetskommissionen släpper nu en ny rapport om produktiviteten och tillväxten i det skånska näringslivet, med extra fokus på yrkeshögskolans roll som kompetensförsörjare.

50 examinerade tekniker från Yrkeshögskolan per 100 beviljade platser
Även om 9 av 10 som tar examen får jobb efter en YH-utbildning är det bara hälften av platserna som resulterar i en examen. Totalt sett finns därför stor potential att öka verkansgraden. Rapporten visar att 100 beviljade platser inom Teknik och tillverkning i genomsnitt leder till 50 examinerade tekniker. Antalet är marginellt högre i Skåne och Stockholm (51) och något lägre i Västra Götaland (49) och i riket som helhet (47).

Orsaken till det låga antalet examinerade skiljer sig mellan regionerna. I samtliga regioner är genomströmningen den största orsaken, det vill säga att studenter påbörjar utbildningen men tar inte examen. Detta är dock ett större problem i Skåne som i genomsnitt tappar var tredje student under studietiden. I Stockholm och Västra Götaland innebär inställda utbildningar att något mer än var tionde plats inte leder till en examen, vilket inte är en förklaring i Skåne.

Yrkeshögskolan tar fram kompetens som ligger helt rätt för näringslivet. Men endast 5 av 10 beviljade platser resulterar i en examen. En utmaning finns i stabiliteten på utbudssidan. Idag får skolorna för korta uppdrag och många utbildare tvingas stänga. Det behövs mer långsiktighet, säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.

YH har en tydlig regional förankring – 3 av 4 skånska YH-studenter arbetar i Skåne efter examen
Yrkeshögskolan utgör en liten, men snabbt stigande del av skånsk arbetsmarknad. Från 5 000 studenter år 2008 till dagens 15 000. Rapporten visar även att YH-utbildningarna är regionalt förankrade i den mån att 3 av 4 som studerar i på yrkeshögskola i Skåne sedan arbetar i Skåne.

– Rapporten är ett mycket viktigt verktyg för Region Skånes arbete med att säkra det skånska näringslivets kompetensförsörjning, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Ingenjörer och tekniker blir allt mer kunskapsintensiva – Yrkeshögskolan del av omställningen
Under perioden 2008–2017 har yrkesgruppen Ingenjörer och Tekniker blivit mer kunskapsintensiv, i meningen att andelen med en högre formell utbildningsnivå bland de yrkesverksamma har ökat. YH-tekniker är fortfarande relativt få, de utgör 8 procent av yrkesgruppen, men andelen har ökat med 6 procentenheter jämfört med 2008. Samtidigt har personer med annan eftergymnasial utbildning som är kortare än 3 år minskat med cirka 5 procentenheter.

Eftersom utbildning är viktigt för en regions tillväxt och utbildning, lyfter rapporten särskilt yrkeshögskolornas roll i den skånska arbetsmarknaden. Yrkeshögskolan är en ny utbildningsform som har stora utvecklingsmöjligheter och som behöver stärkas, säger Ulrika Geeraedts.

Du kan ta del av hela rapporten här.

Kontaktpersoner

Per Tryding, vice vd & Policychef Sydsvenska Handelskammaren 040-690 24 09 per.tryding@handelskammaren.com

Fakta: Produktivitetskommissionen Skåne
Produktivitet, det vill säga hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande faktor för ekonomisk utveckling och välstånd. Trots goda förutsättningar har Skåne inte hållit jämna steg med de andra storstadsregionerna de senaste decennierna. Mot bakgrund av detta har Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med Helsingborg Stad, Kristianstad Kommun, Lunds kommun, Malmö Stad och Region Skåne tagit initiativ till en skånsk produktivitetskommission. Kommissionens arbete syftar till:
• att kartlägga och analysera produktivitetsutvecklingen i regionen
• att formulera konkreta förslag på hur produktiviteten kan stärkas
• att bidra till ökade kontakter i regionen kring tillväxtfrågor
• att bygga ett nationellt nätverk för ökad förståelse av Skåne och dess största utmaningar

0