Så får du “shit done”

Text: Caroline Rundberg, Foto: Roger Nellsjö. Först publicerad i Sydsvenskt näringsliv 2019 nr 3. Uppdaterad 9 februari 2020.

Ishtar Touailat är den energiska techdrottningen som fått mängder av utmärkelser och frekvent listas i media som en makthavare och talang utöver det vanliga. Hon är en förebild med passion för ledarskap och AI och vill få andra att tänka ”kan hon kan jag”. Dessutom är hon aktuell i samband med lanseringen av Volvo Cars nya mobiltitetstjänst.

Tidigare i år utsågs hon till en av Årets 101 Supertalanger av Veckans Affärer. I fjol tog hon emot utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare av chefsorganisationen Ledarna. Hennes mission är att sprida värderingsdrivet ledarskap och utmana etablissemanget genom AI i start-up bolag. Men hennes livsresa fick en utmanande start.
– Jag fick tidigt lära mig att vara självständig, hade svartjobb för att kunna betala hyran för min svartlägenhet vid 14. Det jag ville ha fick jag själv jobba för. Men på vägen har jag skaffat erfarenheter jag har stor nytta av.

Idag* arbetar Ishtar som Global Head of AI & Innovation på TechBuddy.
-Det finns en föreställning att man måste gå på typ Chalmers för att jobba med teknik, det gör mig förbannad. Det handlar mer om ett mindset. Jag jobbar med AI fast jag är sociolog i grunden. Går det för mig går det för någon annan också.

Ishtar växte upp i tron att hon inte kunde bli chef eftersom hon inte hade något gemensamt med den ensidiga bild av näringslivskvinnor som syntes i media.
-Om jag som flyttat hemifrån som 12-åring, kommer från ett missbrukarhem och har bott på gatan, kan ta mig fram kan vem som helst göra det. Jag vill också visa ett sårbart ledarskap, de flesta som syns i media har en polerad yta och hur inspirerande är det?

I det digitala samhället behövs en ny sorts ledarskap.
-Värderingsdrivet ledarskap innebär att man har förmågan att kommunicera en tydlig vision. Först då lyckas man engagera alla och jobba framåt. Mitt ledarskap drivs av mångfald, inkludering och jämställdhet. Det gäller vid rekrytering, möten och när jag driver affärer. Jag har blivit framgångsrik för att jag valt att inte bygga organisationer kring mitt ego. Lämnar jag kan de fortsätta växa och frodas.

Ett genuint engagemang lägger grunden för ledarskapet.
-Min största tillgång är att jag får shit done – genom att engagera mina medarbetare. Engagemang går inte att fejka, du kan inte engagera andra utan att själv vara engagerad.

Ett värderingsdrivet ledarskap bidrar även till att attrahera men också behålla talanger.
-Det kan vara lätt att attrahera talangerna men om engagemanget inte är på riktigt så lämnar de. Förlorarna är de ledare som bara tittar på hur man pressar ner kostnaderna.

Att millennials skulle sticka ut i sina värderingar är bara delvis sant enligt Ishtar:
-Millennials är inte mer värderingdrivna än tidigare generationer men de ställer de högre krav. De efterfrågar ledare, inte chefer som styr och ställer utan att bry sig om hur talangerna ska kunna frigöra sin potential. Då väljer de att lämna.

Ishtar Touailat inspirerade när Handelskammaren och PwC bjöd in till sommarmingel.

En annan viktig uppgift för en ledare är att bygga ett bra team. Trots att mångfald är ett framgångskoncept menar Ishtar att det är typiskt att alla som jobbar med innovation kommer från samma skola och bakgård.
-2010, när jag drev min första start-up, träffade jag många entreprenörer och företagsledare i Silicon Valley som alla sa samma sak. Det optimala teamet består av tre typer, The three H. The hipster är kulturbäraren och ofta den som får affärsidén. The hacker är analytikern och the hustler är den pratglada som river upp lite damm och är bra på människor. Vi kan inte lösa problem och utmaningar om alla ser på dem på samma sätt.

Utöver ledarskap brinner Ishtar för AI. Hon menar att AI kan användas på olika sätt i ledarskapet beroende på chefens synsätt.
-Är du en chef som bara driver en verksamhet och egentligen struntar i dina medarbetare, kommer du att kunna använda AI-beslutsstödet för att slippa ren administration. Men är du istället en ledare, då använder du beslutsstödet för att närma dig dina medarbetare och skapar kreativa möten, engagerar, skapa mångfald, löser verkliga problem och skapar innovation och inkludering.

*Uppdatering 2020-02-09 – Idag jobbar Ishtar som CEO & Founder, Global Head Of AI & Innovation på Futuristas

0