En börsnoterad livräddare – Ascelia Pharma

Text: Caroline Rundberg
Först publicerad i Sydsvenskt Näringsliv nr 4 2019

Ascelia Pharma tillhör den mycket lilla skara skånska bolag som börsnoterats på Nasdaq Stockholm i år. Huvudprodukten är Mangoral, ett säkert alternativ till de kontrastmedel som används för att hitta levermetastaser vid MR-röntgen. Nu är man på väg in i slutfasen med de sista kliniska studierna innan Mangoral kan nå cancervården världen över.

Börsnoteringen av Ascelias aktier var årets första börsnotering på huvudlistan i Sverige där bolaget tog in 200 Mkr.
– För oss var det en logisk väg att börsnoteras för att få in kapital. Vår väg till börsen var ganska typisk för ett läkemedelsbolag i klinisk utveckling även om våra kliniska studier redan nått fram till fas III, många börsnoterar sig redan vid fas I. Tidiga investeringar tog oss ganska långt, berättar Kristian Borbos som är CFO på Ascelia.

Bakom huvudprodukten Mangoral ligger mer än tio års arbete med grundforskning, djurtester, människotester på liten och sedan större grupp – med starka kliniska resultat rakt igenom.
– Det har varit en lång och en omfattande process för att komma dit vi är idag. Läkemedelsutveckling är tidskrävande och mycket hårt reglerad – på goda grunder. Eftersom vi har med människor att göra är det många etiska hänsyn som spelar in och olika myndighetskrav som måste uppfyllas.

Alternativ kontrast

Om en patient har levermetastaser är det viktigt att hitta dem på ett tidigt stadium, sprider de sig är sannolikheten att överleva mycket liten.
– Av alla patienter som scannas är det 3-4 procent som inte kan ges de kontrastmedel som finns på marknaden idag utan att riskera att få allvarliga och livshotande biverkningar. Det gäller patienter med nedsatt njurfunktion. Mangoral lyser upp levern vid MR-scanning efter metastaser, men idag är läkarna hänvisade till att endast göra en scanning utan kontrastmedel för denna patientgrupp. Därmed ökar risken att man missar levermetastaser och således möjligheten att ställa en korrekt av diagnos och behandling av patienten.

Mangoral kan däremot ges till gruppen njursvaga patienter eftersom det består av mangan, ett metalliskt spårämne som finns naturligt i kroppen liksom kalcium och magnesium. Det kontrastmedel som används idag är istället baserat på tungmetallen gadolinium, vilket stöts bort av kroppen förutsatt att njurarna fungerar. Om njurarna inte fungerar ligger det däremot kvar i kroppen och kan ge livshotande biverkningar.
– Mangoral är ett särläkemedel som utvecklas för den mindre patientgrupp som inte har några andra alternativ. Prissättningen av Mangoral kommer ligga högre än dagens kontrastmedel som är generika och använts i över 30 år. Mangoral kommer dock inte konkurrera med dessa kontrastmedel eftersom de inte får ges till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion.

Upplyser sjukvården

Totalt i världen finns det 8-9 miljoner patienter som scannas för levermetastaser årligen av vilka 3-4 procent utgör målgruppen för Mangoral.
– Marknaden för Mangoral är värd 350-500 miljoner dollar per år förutsatt att vi når ut till alla som behöver det. Alla läkare vet, eller bör i alla fall veta, att man inte ger gadolinium till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. Är patienten över 60 år, har diabetes eller högt blodtryck finns det risk att hen också har nedsatt njurfunktion.

Kristian Borbos påpekar också de vinster som Mangoral innebär för sjukhusen och inte minst patienterna.
– Det finns massor av pengar för sjukvården att spara på att inte felbehandla patienter. Om man inte använder kontrastmedel vid MR-scanningen finns det risk att patienten friskförklaras även det egentligen finns livshotande levermetastaser. Med rätt diagnos kan sjukhusen erbjuda rätt behandling, spara pengar och inte minst förbättra överlevnadschanserna för patienten.

Ascelia Pharma är nu inne i en hektisk period där de för dialoger med sjukhus och läkemedelsverk i olika länder.
– Det är alltid en tidskrävande dialog med myndigheter och enskilda sjukhus i många olika länder. Sjukhusen runtom i världen har dock visat stort intresse för Mangoral omkring 30-35 välrenommerade sjukhus världen över kommer att deltaga i fas III-studien. Slutresultat från fas III-studien förväntas mot slutet av 2020 eller början 2021 och därefter väntar försäljning framemot år 2022. Vi har haft positiva nyheter hela vägen och nu är steget inte så långt innan vi börjar närma oss försäljning, förutsatt såklart att fas III-studien faller väl ut.

0