Psykisk ohälsa – hur påverkas företag och anställda?

Text: Sarah Mesch. Publicerad den 13 februari 2020.

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Pressen från samhället att alltid prestera och nå nya mål, kan snarare leda till sämre prestation och försämrad hälsa. Psykisk ohälsa är något som redan har eller kommer drabba de flesta av oss någon gång i livet. Därför har vi pratat med Linus Zackrisson, föreläsare och strategisk konsult inom HR och ledarskap med fokus på psykisk ohälsa på Optimal Advice, samt grundare till organisationen Understand.

Psykisk hälsa är ett diffust begrepp. Det handlar i grunden om ett mentalt välbefinnande, men uppfattningen om vad ett mentalt välbefinnande innefattar är inte nödvändigtvis densamma för alla. Minskad stress i vardagen kan vara allt som behövs för en person, medan någon annan kanske behöver bearbeta ett trauma. Just när det gäller arbetslivet är utmattningssyndrom vanligt förekommande. Därmed kan psykisk ohälsa gälla allt från nedstämdhet till tunga psykiatriska sjukdomar.

Hur kan psykisk ohälsa påverka företaget?
– Det främsta påverkan för företaget är minskad produktivitet. Arbetet utförs helt enkelt inte lika effektivt som tidigare. Bolagen i Sydsverige förlorar årligen hundratals miljoner på grund av psykisk ohälsa. Inte minst sett till sjukskrivningar då personalen kan vara borta i längre perioder. Det mest lönsamma ett företag kan göra är att aktivt arbeta med att förhindra psykisk ohälsa.

Vad ska en arbetsgivare tänka på?
– Arbetsgivaren bör se till att skapa en kultur där det är okej att prata om att man mår dåligt. Det ska inte vara konstigt att gå till en psykolog eller diskutera något som tynger en. Arbetsgivaren ska även se till att samtliga medarbetare är utbildade i grundläggande psykisk ohälsa. Och om en medarbetare uppvisar symptom: ta tag i det direkt. Det grundläggande problemet går sällan bort av sig själv och om det går att stoppa innan personen behöver sjukskrivas, finns det mycket att vinna.

Vad ska medarbetare/personen i fråga tänka på?
– Som drabbad ska man våga berätta för andra om sin hälsa. Det gäller även att lära sig att sätta gränser: att säga ja till allt är inte ett måste. Lär dig att känna igen varningssignalerna och stäm av hur du mår. Som medarbetare kan man hålla utkik efter förändrade beteenden hos sina kollegor. Är de borta ofta? Blir de lätt irriterade? Att fråga kollegan om hur hen mår och uppmärksamma dennes närmsta chef är en god början.

Återhämtningen är viktig. Hur återhämtningen ser ut är olika från individ till individ, men några grundläggande faktorer är:

  1. Sömn. En god natts sömn har stor betydelse för ens psykiska hälsa. Det är här kroppen samlar energi och ork att möta kommande dags aktiviteter. Under krävande perioder i livet är det därför viktigt att få en högkvalitativ sömn.
  2. Motion. Träning ger flera nyttiga effekter utöver ens fysiska hälsa. Studier om stress har gång på gång visat att motion dämpar de negativa effekter som stress medför. Sänkt immunförsvar, sänkt kolesterol och blodtryck samt förbättrat minne är några av de positiva effekter som motion bidrar med.
  3. Stäng av arbetet. Kolla inte mailen, stänga av notifikationer och försök att koppla bort jobbets ”att-göra-lista”. Ta istället en promenad i naturen, umgås med nära och kära eller gör mindfulnessövningar.
0