Varumärke och patent: do’s and don’ts

Text: Sarah Mesch. Publicerad: 2020-02-19

”Vi har inte Coca cola, går det bra med Pepsi?”
Den klassiska meningen som vi alla någon gång har hört ute på restaurang. Även om det egentligen inte är någon särskilt stor skillnad mellan dryckerna, så är det relationen till varumärkena som får en att reagera på olika vis. Antingen så accepterar man det andra varumärket, eller så beställer man något helt annat.

Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett uttryck som kan koppla företag till en produkt eller tjänst. Det är med varumärket relationen till kunderna byggs och om det är värt att sälja, är det värt att skydda. Maja Modigh är vice VD på Hansson Thyresson – specialister inom patent- och varumärkesrätt. Maja ger följande tips på vad du ska tänka på vid förvaltningen av din produkt och varumärke:

Varumärke

Många företag lägger stora investeringar på att få till ett riktigt bra varumärke. Men inte lika många tänker på att faktiskt skydda detta. Det tar lång tid att bygga upp ett varumärke men tyvärr kan det snabbt raseras. Vad händer om konkurrenterna snyltar på det varumärke du eller ditt företag byggt upp? En varumärkesregistrering gäller i tio år och är oftast väl värt en investering.

Varför ska man ha varumärkesskydd?
Med ett varumärkesskydd minskar du risken att göra intrång i annans varumärkesrätt samtidigt som du kan förhindra intrång i din. Det är också ett viktigt konkurrensmedel och ett löfte till marknaden att din produkt uppfyller särskilda kvalifikationer. En registrering leder inte automatiskt till framgång, men det ökar chanserna väsentligt.

Hur gör man då?
Är ditt märke unikt? Vill du ha ensamrätt på det? Kontakta en patent- och varumärkesbyrå, gärna någon där du fått en rekommendation så du vet att de gör sitt juridiska arbete bra men också att de kan ge ett rimligt pris. Det går också att själv lämna in en varumärkesansökan som privatperson. Patent- och registreringsverket har info om detta på PRV.se. Men det är en hel del att tänka på, så läs på ordentligt innan så du verkligen får det skydd du önskar. Ofta är det bättre att ta professionell hjälp för att undvika fallgropar och onödiga merkostnader.

Att tänka på
Se till att ditt varumärke är unikt, det ska inte beskriva din produkt eller vara för likt dina konkurrenters.

Patent

Att ha ensamrätt för en idé som löser ett tekniskt problem kan vara guld värt. Patentprocessen är ofta lång och snårig, och det är absolut vanligast att gå genom en patentbyrå för att få igenom ett patent hos myndigheten.

Varför ska man ha patent?
Det skyddar de investeringar du gjort för att ta fram idéer. Du gör vägen för dina konkurrenter svårare – och dyrare. Man kan också sälja, köpa och licensiera patentskydd.

Hur gör man då?
Kolla först om det redan är uppfunnet genom att kontakta en patentbyrå, gärna någon där du fått en rekommendation så du vet att de gör arbetet bra men också att de kan ge ett rimligt pris. Du kan även läsa mer på PRV.se.

Att tänka på
Avslöja inte kärnan i idén för någon utomstående förrän du har fått råd och eventuellt lämnat in en patentansökning. Tänk på att väga av kostnaden mot vad en ensamrätt kan ge.

_______________________

Maja är en av talarna på vår varumärkesdag som hålls den 25 mars i Kalmar. Där kommer hon berätta mer om hur och varför ditt företag bör jobba med patent- och varumärkesskydd. Mer information om programmet och talarna hittar du här.

0