Hälften av Sydsveriges företag arbetar med Agenda 2030

Hållbarhet är en faktor att räkna med – men är förutsättningarna hållbara?

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har i en  rapport kartlagt det sydsvenska näringslivets arbete med Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål. 150 företagsledare i Sydsverige har deltagit i undersökningen. Rapporten visar att det finns ett engagemang att arbeta med hållbarhetsfrågor hos företagen, men att de yttre och inre förutsättningarna är ett problem.

Nästan hälften arbetar med Agenda 2030
Rapporten redovisar att:
• 44 procent av företagen arbetar med Agenda 2030.
• Det är framför allt tillverkande och större företag som arbetar med de Globala målen.
• Inom tillverkningssektorn arbetar drygt sex av tio företag med de Globala målen.
• Inom tjänstesektorn arbetar tre av tio företag med de Globala målen.

Klimat- och miljöarbetet finns och även viljan att göra rätt
Rapporten visar att det är ännu fler företag som arbetar med klimat och miljö än med Agenda 2030. 93 procent av företagen anger att de prioriterar ett specifikt område, där hållbar energi, minskade växthusutsläpp, och hållbara transporter toppar prioriteringslistan.

Företagen i undersökningen visar ett stort intresse och en vilja att göra rätt. Kartläggningen visar att de redan gör mycket inom flera olika områden. 95 procent av företagen gör en riskanalys och 90 procent har en klimat- och miljöstrategi på plats, säger Elisabeth Axelson, som jobbar med affärsutveckling hållbarhet på Handelskammaren och är författare till rapporten.

Trots att majoriteten av företagen arbetar med klimat och miljö så anges kompetensutveckling och digitalisering som ännu viktigare för att fortsätta växa och vara relevanta om fem år.

Inte lätt att göra rätt
Även om företagen påvisar ett stort engagemang i klimat- och miljöarbetet förekommer externa hinder som begränsar utvecklingen. Flertalet företag meddelar att deras hållbarhetsarbete påverkas av myndigheternas arbete. Exempelvis kan tillståndsprövningar ta oacceptabelt långt tid, vilket gör att investeringar tvingas skjutas upp.

Hälften av företagen ser avsaknaden av politiska styrmedel och spelregler som stora eller mycket stora hinder för att arbeta med sitt hållbarhetsarbete. Här finns det en stor möjlighet för myndigheter att ge näringslivet förutsättningarna att vara med och skapa en hållbar framtid för både människa och planet, säger Elisabeth.

Rapporten hittar du här

Kontakt
Elisabeth Axelson – Affärsutveckling Hållbarhet
elisabeth.axelson@handelskammaren.com
Tel. 040-690 24 12

Om rapporten
Rapporten har använt data från rapporten ”Sydsverige Live 2019”, där 150 av Sydsveriges ledande beslutsfattare inom tjänste- och tillverkningssektorn intervjuades. Storleken på företagen varierar, men majoriteten av företagen som intervjuats hade fler än tio anställda.

0