Med tradition att förbättra

Text: Caroline Rundberg. Foto: Thule. Först publicerad i Sydsvenskt Näringsliv 2020 nr. 1.

Det som började i sann Gnosjöanda i 40-talets Småland är idag ett livsstilsföretag med produkter på 140 marknader världen över. Utvecklingstakten är hög och de senaste årens målinriktade arbete med varumärket Thule har gett resultat. Nu satsar man 100 miljoner på större utvecklingsavdelning och expanderat test-center i Småland.

I skogen i Hillerstorp, i närheten av där grundaren Erik hade sin första verkstad, tronar idag Thules anläggning som sysselsätter ett hundratal ingenjörer. Här sker majoriteten av företagets produktutveckling och här ligger även det globala testcentret. Men vägen från en liten verkstad till ett framgångsrikt internationellt företag har inte varit spikrak. Thule är mitt uppe i en utvecklings- och förändringsresa som tog fart när Magnus Welander tillträdde som koncernchef för tio år sedan. Då hade bolaget växt genom uppköp och närmast blivit en underleverantör till bilindustrin. Magnus plan var den motsatta.

– På Thule gör vi premiumprodukter som är kvalitativa och håller länge. Så har det alltid varit. Men vi ville vara ett varumärke som finns med när människorna upplever starka känslor med nära och kära, inte bara i periferin vid transporterna. Utanför Sverige var vi redan mer av ett coolt livsstilsvarumärke och dit ville jag få oss även på andra marknader.

Produkterna är alla kopplade till viljan att göra något aktivt som att cykla, åka skidor, paddla SUP eller kanske en aktiv citysemester. Att de hamnat i biltillbehörsbutikerna i Sverige berodde på kundens möjlighet att köra fram med sin bil och montera produkten direkt, till skillnad från cykelaffärerna som ofta låg mitt inne i städerna. I USA fanns redan stora köpcentras där man sålde cyklar och andra produkter för en aktiv livsstil, där passade Thules produkter in. Varumärket blev mer livsstilsorienterat redan från start.

För att nå målet med produkter mitt i själva upplevelsen har man expanderat till fler produktområden, bland annat inom ”aktiv med barn”, och ändrat sättet att kommunicera.

– Vi insåg till exempel att vi inte kunde komma i kostym när vi skulle medverka på en outdoor-mässa. Men vi ville göra förändringen i små logiska steg för att det skulle vara och kännas äkta. Målet var att kunden skulle känna att ”vaddå – har de inte alltid haft den här typen av produkter?”.

För Magnus gäller regeln att inte fega ur i förändringsprocessen. Han menar att det inte krävs så mycket mod att föreslå förändringar, däremot krävs mod för att orka genomföra dem varje dag.

– Ska du förändra något kan du inte lägga i femmans växel och luta dig tillbaka. Du måste växla ner i tvåan och vara beredd på en enorm arbetsbörda. I en förnyelseprocess gäller 10 procent inspiration, 90 procent perspiration. Det är verkligen så. Sätt inte för långsiktiga mål, du måste hitta belöningar som ligger bara några månader framåt. Storvulna fina ord om strategiska beslut räcker inte – du måste visa små framgångar hela tiden. Egentligen handlar det mycket om dagligt jobb, veva på och få med alla. Jag tror tyvärr att många tvekar inför förändring eftersom de anser att det är för mycket jobb.

Magnus Welander, koncernchef.

Förändringsresan går vidare och nu investerar bolaget 100 miljoner kronor i en expansion av framför allt utvecklingsavdelningen och testcentret i Hillerstorp. Att flytta mer av produktion och verksamhet utomlands är inte aktuellt.

– Som världsmarknaden såg ut för tio år sedan trodde många att vi skulle flytta all verksamhet till Asien. Men Hillerstorp är och förblir viktigt för oss. Vi säljer på kvalitet och ingenjörskonst och man ska inte underskatta värdet av en befintlig bas av duktiga människor att bygga vidare på.

Planen framåt är att nyanställa 20-30 ingenjörer till Hillerstorp och trots rådande brist är man inte oroliga.

Vi har fördelen i att vara ett känt varumärke med relativt låg tröskel för att locka de som är intresserade av våra produkter. Vi har bland annat anställt tolv holländare via rekryteringsmässor men också från exempelvis Tyskland och Indien. Många av de svenskar vi anställer är hemvändare som utbildat sig på annat håll, gjort karriär i några år och nu återvänder med familj och andra värderingar.

Rekryteringen är därför inget problem, däremot finns det andra utmaningar på hemmaplan.

Vi har expanderat i omgångar och framförallt har tillståndsgivningen tagit väldigt lång tid. Vi möts av en helt annan attityd och intresse från myndigheterna om vi till exempel bygger i Polen. Här saknas också förståelse för behovet av möjligheter till pendling. Detta är ett måste för att kunna rekrytera unga människor. Det har vi nu fått lösa själva genom att sätta in egna bussar tillsammans med andra företag på orten. Attityden och förståelsen även runt detta var en helt annan i Polen.

Utöver satsningen på test- och utvecklingscentret vill inte Magnus avslöja mer om framtida satsningar. I Hillerstorp finns det hemliga ”Area 42” dit inga besökare släpps in. Där pågår ett intensivt arbete med att testa nya idéer och koncept.

– Vi ser oss inte som ett företag som revolutionerar en industri – vi är ett evolutionerande företag. Vi ställer oss alltid frågan: Kan vi erbjuda något bättre än det som redan finns. Vi gör produkter lite bättre än vad andra gjort dem, det är det vi är bra på. Så har vi alltid gjort.

Info: Thule Group har huvudkontor i Malmö och drygt 2 200 anställda vid fler än 40 produktions- och försäljningsenheter över hela världen. Thule är det största varumärket inom Thule Group.

0