Hållbarhet i det sydsvenska näringslivet

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har i en ny rapport kartlagt det sydsvenska näringslivets arbete med Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål. 150 företagsledare i Sydsverige har deltagit i undersökningen. Rapporten visar att det finns ett engagemang att arbeta med hållbarhetsfrågor hos företagen, men att de yttre och inre förutsättningarna är ett problem.

Ladda ner dokumentet

0